Primarul Dumitrache şi ai săi consilieri locali, NU DORESC transmiterea şedinţelor CL Poiana Lacului

Loading

 Ieri, 27 octombrie 2021, în cadrul şedinţei Consiliului Local al Primăriei din Poiana Lacului, Primarul în funcţie, d-nul Ion DUMITRACHE şi ai săi consilieri care fac parte di alinţa de guvernare locală, au decis ca DOAR primăria să înregistreze şi să transmită şedinţele PUBLICE ale Consiliului Local.

Ce nu ştie domnul ales local cu doar 1762 de voturi dintr-un total de peste 6 mii de persoane, Ion DUMITRACHE (PNL) reprezintă puţin peste 25% populaţia comunei Poiana Lacului, iar legislaţia în vigoare spune cam aşa:

Codul administrativ
Parte integrantă din Ordonanță de Urgență 57/2019
ARTICOLUL 138
Desfășurarea ședințelor consiliului local
(1) Ședințele consiliului local sunt publice.
(2) Caracterul public al ședințelor consiliului local este dat de:
a) accesul celor interesați, în condițiile legii, la procesele- verbale ale ședințelor consiliului local;
b) accesul celor interesați, în condițiile legii, la proiectele de hotărâri, la hotărârile consiliului local, precum și la instrumentele de prezentare și de motivare a acestora;
c) posibilitatea cetățenilor cu domiciliul sau reședința în unitatea/subunitatea administrativ-teritorială respectivă de a asista la ședințele consiliului local și/sau de a le urmări pe internet, în condițiile regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local.

 Ce nu mai ştiu aceşti VOLUNTARI (Primar, Viceprimar şi Consilieri din gaşca şefului de partid – n.r. ei au ajuns acolo, în funcţii publice datorită votului dat de către cetăţenii localităţii, NU au venit de la mama şi tata cu tot cu funcţii), invocând probabil faptul că membrii societății civile și jurnaliștii care efectuează înregistrările video încalcă dreptul la protecția datelor cu caracter personal al consilierilor și persoanelor problemele cărora se examinează în cadrul ședințelor, următorul aspect:

 Regula generală, instituită de lege, obligă obținerea consimțământului persoanei pentru înregistrarea imaginii sale sau, altfel spus, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale subiectului vizat.
 Totuși, în anumite situații, această obligativitate decade și se aplică excepția de la regula instituită. Mai exact, legea care reglementează protecția datelor cu caracter personal prevede că, în cazurile în care prelucrarea datelor este necesară pentru executarea unor sarcini de interes public, consimțământul subiectului datelor cu caracter personal nu trebuie cerut.
 Totodată, Codul civil prevede că acordul persoanei vizate nu este necesar pentru înregistrarea imaginii sau vocii și pentru utilizarea acestei înregistrări atunci când ea este făcută în mulțime sau în timpul unui eveniment public”.
 Reamintim că, în virtutea legii, mass-media are sarcina să informeze societatea asupra problemelor de interes public şi să efectueze, în conformitate cu responsabilitățile sale, investigații jurnalistice pe probleme de interes public. Ședințele consiliului local, prin definiție, sunt evenimente publice și de interes public, iar autorităților locale și funcționarilor unităților administrativ-teritoriale respective le revene obligația să asigure transparența acestor întruniri.
 Prin urmare, având în vedere natura evenimentului înregistrat, precum și natura chestiunilor ce se discută în cadrul ședințelor consiliului local, stabilirea interdicției de înregistrare video/audio, sub pretextul încălcării legislației privind protecția datelor cu caracter personal, este neîntemeiată și inadmisibilă.

Mai jos aveţi VIDEO cu Şedinţa de ieri